Wiebke Auhagen

WMA, Doktorandin bei Prof. Dr. Ralf Benölken

Bergische Universität Wuppertal
Arbeitsgruppe Didaktik und Geschichte der Mathematik

E-Mail: auhagen@uni-wuppertal.de

Felix Cziudai-Sonntag

B.Sc Geografie
an der Georg-August Universität Göttingen

Student der Geoinformatik
an der Universität Osnabrück

E-Mail: felix.cziudai@gmail.com